AIR FORCE - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (1961-1963)

Szeregowy Starszy szeregowy Kapral Plutonowy
Private Private First Class Corporal Master Corporal
Sierżant Starszy sierżant
Sergeant Class II Sergeant Class I
Podporucznik Porucznik Kapitan
2nd Lieutenant Lieutenant Captain
Major Podpułkownik Pułkownik
Major Lieutenant-Colonel Colonel
Generał brygady Generał dywizji Generał broni
Brigadier General Major General Lieutenant General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10607, visits today: 147.