ARMY - Czechoslovak Army (1937-1939)

vojín svobodník desátník (z povolání) četař rotný (z povolání)
Private Private 1st Class Corporal (career) Sergeant First Sergeant (career)
rotmistr štábní rotmistr praporčík
Sergeant Major Staff Sergeant Major Warrant Officer
1937 - 1938
rotmistr štábní rotmistr praporčík štábní praporčík

Sergeant Major Staff Sergeant Major Warrant Officer Staff Warrant Officer
1938 -1939

podporučík poručík nadporučík kapitán
Junior Lieutenant Lieutenant Senior Lieutenant Captain
štábní kapitán major podplukovník plukovník generálové
Staff Captain Major Lieutenant Colonel Colonel All Generals
brigádní generál divisní generál armádní generál
Brigadier General Major General General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10615, visits today: 155.