ARMY - Czechoslovak Army (1949-1950)

vojín svobodník desátník četař (z povolání)
Private Private 1st Class Corporal Sergeant (career)
rotný staršina (z povolání)
Sergeant Major Warrant Officer (career)
podporučík poručík nadporučík kapitán
Junior Lieutenant Lieutenant Senior Lieutenant Captain
štábní kapitán major podplukovník plukovník
First Captain Major Lieutenant Colonel Colonel
brigádní generál divizní generál sborový generál armádní generál
Brigadier General Major General Lieutenant General General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6898, visits today: 533.