ARMY - Czechoslovak Legion (1918-1919) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - Czechoslovak Legion (1918-1919)

střelec - Рядовой svobodník - Ефрейтор desátník - Младший унтер-офицер četař - Старший унтер-офицер
private lance corporal corporal sergeant
šikovatel - Младший фельдфебель rotmistr - Фельдфебель Podpraporčík - Подпрапорщик
staff sergeant sergeant major Warrant Officer
    zrušena v říjnu 1918 - отменен в октябре 1918 - canceled in October 1918
praporčík - Прапорщик podporučík - Подпоручик poručík - Поручик kapitán - Капитан
chief warrant officer 2nd lieutenant lieutenant captain
major - Майор podplukovník - Подполковник plukovník - Полковник
major lieutenant colonel colonel
generálmajor - Генерал-майор generálporučík - Генерал-лейтенант generálplukovník - Генерал-полковник generál - Генерал
major general lieutenant general colonel general general
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 11809, visits today: 28.