ARMY - Home Army (1919) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - Home Army (1919)

vojín svobodník desátník
Private Private 1st Class Corporal
četař šikovatel štábní šikovatel
Sergeant Sergeant 1st Class Staff Sergeant
důstojnický zástupce Kadet aspirant praporčík
Deputy Officer Officer Cadet Warrant Officer
poručík nadporučík setník
Lieutenant 1st Lieutenant Senior Lieutenant
major (praporník) podplukovník plukovník
Major Lieutenant-Colonel Colonel
generál major polní podmaršálek polní zbrojmistr
Major General Field Vice Marshal Field General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13452, visits today: 632.