ARMY - Lithuania Riflemen's Union - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - Lithuania Riflemen's Union

Eilinis Grandininkas Skyrininkas Būrininkas
Riflemen (private) Lance Corporal Section Sergeant Platoon Sergeant
Būrio vadas Kuopos vado pavaduotojas Kuopos vadas Rinktinės štabo pareigūnas
Platoon Commander Deputy of Company Commander Official of regimental HQ Company Commander
Rinktinės vado pavaduotojas Rinktinės vado pirmasis pavaduotojas Rinktinės vadas Sąjungos štabo pareigūnas
Deputy of Regiment Comander First Deputy of Regiment Commander Commander of the Regiment Official of Union HQ
LŠS vado pavaduotojas LŠS vado pirmasis pavaduotojas LŠS vadas
Deputy Commander of LRU First Deputy of Commander of LRU Commander of LRU
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13452, visits today: 632.