Army of Wielkopolska (1919) [cap insignia] - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Army of Wielkopolska (1919) [cap insignia]

Army of Wielkopolska [cap insignia]

Wojsko Wielkopolskie

1919

Wojsko Wielkopolskie
Po klęsce Niemiec w I Wojnie Światowej na terenie Wielkopolski nasiliły się działania mające na celu odzyskanie niepodległości tych terenów i przyłączenie ich do Polski. Ukoronowaniem był wybuch pod koniec grudnia 1918 Powstania Wielkopolskiego, jedynego zakończonego sukcesem powstania polskiego. Po ciężkich walkach w lutym 1919 zawarto rozejm z Niemcami. Nie oznaczało to jednak końca zagrożenia. Dlatego tez przez cały czas umacniano siły powstańcze tworząc regularną armię. Armia ta posiadała własne umundurowanie i system oznak. Siły zbrojne na terenie Wielkopolski składały się z oddziałów wojska i Straży Obywatelskiej pełniącej funkcje porządkowe. Do czasu zawarcia traktatu Wersalskiego unikano ze względów politycznych ścisłego powiązania Wielkopolski z resztą kraju. Po traktacie Wersalskim Wojska Wielkopolskie zostały włączone w skład Wojska Polskiego. 
Army of Wielkopolska 
After the defeat of Germany during the 1st War the Polish citiziens of the Wielkopolska region (which was under Prussian occupation for more then 100 years) begun to struggle for independence. Thjis ended with the so called "Wielkopolska Uprising" (the only succesfull uprising in Polish history). The fighting begun at the end of December 1918 and ended with the signing of armistice in February 1919. However this didn't mean the end of thread, so the various Polish troops had to be organised into more regular army. This army has been called Wojska WIelkopolskie. The other armed organisation in this region was Straż Obywatelska (Citizien's Guard) which fulfill the internal security duties. Both forces developed their own uniforms and insignia. Especially the cap insignia of the army were very unique.  The cap band and piping color denoted units.
 no insignia
Szeregowy Starszy Szeregowy Kapral Plutonowy Sierżant Starszy Sierżant
Private Lance Corporal Corporal Master Corporal Sergeant Master Sergeant
Podporucznik Porucznik Kapitan Major Podpułkownik Pułkownik
2nd Lieutenant Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel
Generał Brygady Generał Dywizji Generał
Major General Lieutenant General General

 Sources:  1. The book "Barwa i Broń Sił Zbrojnych Wielkopolski 1918-1920" ("Color and Arms of the Wielkopolska's Military Forces 1918-1920") 2. The book "O kawalerii Poskiej XX Wieku" ("About the Polish Cavalry in 20th Century")

  • Date of last modification:
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 904667, visits today: 1658.