ARMY - Polish Legions (1916-1917) [shoulder insignia] - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - Polish Legions (1916-1917) [shoulder insignia]

szeregowiec (piechota) starszy szeregowiec (artyleria) kapral (ułani) plutonowy (łączność) wachmistrz (ułani)
Private (infantry) Lance-Corporal (artillery) Corporal (lancers) Lance Sergeant (communications) Sergeant (lancers)
chorąży (piechota) podporucznik (artyleria) porucznik (saperzy) kapitan (łączność)
Warrant Officer. (infantry) 2nd Lieutenant (artillery) Lieutenant (sappers) Captain (communications)
major (weterynaria) podpułkownik (oddzia?y sanitarne) pułkownik (lekarz)
Major (veterinary) Lieutenant Colonel (sanitary troops) Colonel (physician)
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 18795, visits today: 318.