ARMY - Polish Legions - 1st Legion Brigade (1914-1916) infantry

szeregowiec starszy szeregowiec (zastępca sekcyjnego) kapral (sekcyjny) sierżant (szef)
Private Lance Corporal Corporal Sergeant
podporucznik porucznik kapitan
2nd Lieutenant Lieutenant Captain
major (od września 1915) podpułkownik (od września 1915) pułkownik (od września 1915)
Major (since Sept. 1915) Lieutenant Colonel (since Sept. 1915) Colonel (since Sept. 1915)
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6846, visits today: 481.