ARMY - Royal Netherlands Army (1991 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - Royal Netherlands Army (1991 since)

Soldaat der 3e klasse (infantry) Soldaat der 2de klasse  (infantry) Soldaat der 1ste klasse  (infantry)  
Huzaar der 3e klasse (cavalry) Huzaar der 2de klasse (cavalry) Huzaar der 1ste klasse (cavalry)  
Kannonier der 3e klasse (artillery) Kannonier der 2de klasse (artillery) Kannonier der 1ste klasse (artillery) Soldaat der 1ste klasse - muzikant (band)
private private 1st class lance corporal lance corporal
Korporaal Korporaal
corporal corporal
artillery, infantry, etc. cavalry
Korporaal der 1e klasse plaatsvervangend groepscommandant Korporaal der 1e klasse leidinggevende korporaal
corporal 1st class corporal 1st class - deputy group commander corporal 1st class senior corporal 1st class
artillery, infantry, etc. artillery, infantry, etc. cavalry cavalry
Sergeant Wachtmeester lid cadettentamboer-korps prins Bernhard
Sergeant Sergeant Sergeant
artillery, infantry, etc. cavalry honorary music
Sergeant der 1e klasse Wachtmeester der 1e klasse
sergeant 1st class sergeant 1st class
artillery, infantry, etc. cavalry
Sergeant-Majoor Opperwachtmeester Sergeant-Majoor-instructeur Opperwachtmeester-administrateur Compagnie Sergeant Major
Sergeant Major Sergeant Major Sergeant Major - instructor Sergeant Major - administration Company Sergeant Major
artillery, infantry, etc. cavalry artillery, infantry, etc. cavalry artillery, infantry, etc.
Adjudant stafadjudant / bataljonsadjudant regiments adjudant brigade-adjudant landmacht adjutant
warrant officer staff warrant officer / battalion warrant officer regimant warrant officer brigade warrant officer chief warrant officer
Tweede Luitenant Eerste Luitenant
Kapitein (artillery, infantry, etc.) / Ritmeester (cavalry)
Second Lieutenant Lieutenant Captain
Majoor Luitenant - kolonel Kolonel
Major Lieutenant Colonel Colonel
Brigade - generaal Generaal - majoor Luitenant - generaal Generaal
Brigadier Major General Lieutenant General General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13140, visits today: 320.