ARMY - WL-Polish Land Forces (2004 since) [cap insignia] - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

ARMY - WL-Polish Land Forces (2004 since) [cap insignia]

Szeregowy Starszy szeregowy Kapral
Private Lance Corporal Corporal
Starszy kapral Plutonowy
Chief Corporal Master Corporal
Sierżant Starszy sierżant
Sergeant Class II Sergeant Class I
Mlodszy chorąży Chorąży Starszy chorąży Starszy chorąży sztabowy
Junior Warrant Officer Warrant Officer Class II Warrant Officer Class I chief warrant officer
Podporucznik Porucznik Kapitan
2nd Lieutenant Lieutenant Captain
Major Podpułkownik Pułkownik
Major Lieutenant-Colonel Colonel
Generał brygady Generał dywizji Generał broni
Brigadier General Major General Lieutenant General
Generał Marszałek Polski
General Marshal of Poland
KOLORY OTOKÓW
COLORS OF HATBANDS
wojska zmechanizowane, wszystkie rodzaje
wojsk bez własnego koloru otoku
mechanized troops, all troops without its own
hatband color
wojska łączności i walki radioelektronicznej
signal and EW troops
artyleria i artyleria przeciwlotnicza
artillery and anti-aircraft troops
wojska pancerne
armored troops
wojska inżynieryjne, chemiczne, służba topograficzna
engineer, chemical, topographical troops
Żandarmeria Wojskowa
military police
1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana i podległe jednostki
1st “Varsovian” Mech. Inf. Div. and subordinate units
służba medyczna i weterynaryjna
medical and veterinary service
kapelani wojskowi
chaplains
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 18694, visits today: 217.