ARMY - Polish People's Army (1954-1956) [cap insignia]

Szeregowy Starszy szeregowy Kapral
Private lance corporal Corporal
Plutonowy Sierżant Starszy sierżant
Master Corporal Sergeant Class II Sergeant Class I
Chorąży Podporucznik Porucznik Kapitan
3Warrant officer 2nd Lieutenant Lieutenant Captain
Major Podpułkownik Pułkownik
Major Lieutenant Colonel Colonel
Generał brygady Generał dywizji Generał broni Generał  armii
Brigadier General Major General Lieutenant General Army general
Marszałek Polski
Marshal of Poland
KOLORY OTOKÓW
COLORS OF HATBANDS
Generałowie
General Officers
Ogólnowojskowy
General Service
1 Warszawska Dywizja Piechoty
1st “Varsovian” Inf. Div.
Wojska Pancerne
Armored Troops
Lotnictwo
Aviation
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Internal Security Corps
Wojska Ochrony Pogranicza
Border Security Troops
Wojskowa Służba Wewnęrzna
Military Police
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 8780, visits today: 288.