Association of Czechoslovak firemen (1938-1939) Bohemia and - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Association of Czechoslovak firemen (1938-1939) Bohemia and Silesia

Association of Czechoslovak firemen - Bohemia and Silesia

Svaz Československého hasičstva - Čechy a Slezsko

1938-1939

 • hasič-začátečník

 • hasič po zkušební době

 • strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač*

 • členař

 • četař, četař samaritán se ženevskou páskou**

   

 • náměstek velitele čety (oddělení)

  náměstek velitele samaritánského odboru (oddělení) se ženevskou páskou**

 • náčelník oddělení

  vedoucí žactva, dorostu a žen

  zbrojmistr

  odborní referenti (branný, chemický, CPO)

  velitel samaritánského oddělení se ženevskou páskou**

 • jednatel

  pokladník

  vzdělavatel

   

   

 • náměstek starosty

  náměstek velitele sboru

 • sborový lékař

   

 • starosta

  velitel sboru

 • okrskový velitel

  okrskový vzdělavatel

  okresní vedoucí dorostu a žactva, vedoucí žen

  obvodový samaritánský dozorce se ženevskou páskou**

 • okresní jednatel, pokladník, vzdělavatel

  okresní předseda komise

  okresní náměstek velitele

  okresní náměstek dozorce se ženevskou páskou**

 • okresní náměstek starosty

  okresní velitel

  samaritánský dozorce se ženevskou páskou**

 • okresní lékař

   

   

 • okresní starosta

 • krajský velitel a vzdělavatel

  krajský odborný referent

  krajský samaritánský dozorce se ženevskou páskou**

   

 • zemský jednatel, pokladník a vzdělavatel

  zemský předseda komise

  zemský vedoucí žen, dorostu a žactva

  zemský náměstek velitele

 • zemský náměstek starosty

  zemský velitel

  zemský samaritánský náčelník se ženevskou páskou**

 • zemský lékař

   

   

 • zemský starosta

 • svazový náčelník dorostu a žactva

  svazový odborný referent

   

 • svazový jednatel, pokladník

  svazový předseda komise

  svazový náměstek náčelníka technického a samaritánského se ženevskou páskou**

 • náměstek starosty svazu

  zemský náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**

 • Starosta svazu československého hasičstva

   

 • zemský lékař

  * strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač začnou svoji hodnost podle zdatnosti a délky služební doby jednou velkou stříbrnou růžicí. V této funkci mohou dosáhnout nejvýše čtyř těchto růžic. ** ženevská páska je zhotovena z pruhu bílé látky, uprostřed je našit rovnoramenný kříž z červeného sukna. Na obou koncích látky je připevněn patentní knoflík k zapínání.
Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 851966, visits today: 486.