Association of Czechoslovak firemen (1938-1939) Moravia - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Association of Czechoslovak firemen (1938-1939) Moravia

Association of Czechoslovak firemen - Moravia

Svaz Československého hasičstva - Morava

1938-1939

 • hasič-začátečník

 • hasič po zkušební době

 • strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač*

 • členař

 • četař, četař samaritán se ženevskou páskou**

   

 • náměstek velitele čety (oddělení)

  náměstek velitele samaritánského odboru (oddělení) se ženevskou páskou**

 • náčelník oddělení

  vedoucí žactva, dorostu a žen

  zbrojmistr

  odborní referenti (branný, chemický, CPO)

  velitel samaritánského oddělení se ženevskou páskou**

 • jednatel

  pokladník

  vzdělavatel

   

   

 • náměstek starosty

  podnáčelník

 • sborový lékař

   

 • starosta

  náčelník sboru

 • okrskový náčelník technický a samaritánský

  okrskový vzdělavatel

  župní vedoucí dorostu a žactva, vedoucí žen

   

 • župní jednatel, pokladník, vzdělavatel

  předseda župní komise

  náměstek župy

  župní náměstek dozorce se ženevskou páskou**

 • náměstek župního starosty

  župní náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**

 • župní lékař

   

 • okresní starosta

 • krajský náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**

  krajský vzdělavatel

   

 • krajský jednatel, pokladník a vzdělavatel

  předseda krajské komise

  krajský vedoucí žen, dorostu a žactva

 • zemský náměstek starosty

  zemský náčelník samaritánský se ženevskou páskou**

 • zemský lékař

   

 • zemský starosta

 • svazový náčelník dorostu a žactva

  svazový odborný referent

   

 • svazový jednatel, pokladník

  svazový předseda komise

  svazový náměstek náčelníka technického a samaritánského se ženevskou páskou**

 • náměstek starosty svazu

  zemský náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**

 • Starosta svazu československého hasičstva

   

 • zemský lékař

  * strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač začnou svoji hodnost podle zdatnosti a délky služební doby jednou velkou stříbrnou růžicí. V této funkci mohou dosáhnout nejvýše čtyř těchto růžic. ** ženevská páska je zhotovena z pruhu bílé látky, uprostřed je našit rovnoramenný kříž z červeného sukna. Na obou koncích látky je připevněn patentní knoflík k zapínání.
Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 852363, visits today: 883.