CIVIL TRANSPORT - Czechoslovak State Railways (1934-1938)

Železniční zřízenec ve IV. platové třídě Železniční zřízenec v III. platové třídě
Railway employee in IV grade Railway employee in III grade
Podúřednický čekatel Podúředník v II. platové stupnici Podúředník v I. platové stupnici
underling candidate underling in II. grade underling in I. grade
Čekatel železničního gážisty Železniční gážista mimo služební třídy v III. platové stupnici Železniční gážista mimo služební třídy v II. platové stupnici
candidate railway officer railway officer otside service in III grade railway officer otside service in II grade
Železniční gážista mimo služební třídy v I. platové stupnici
railway officer otside service in I grade
Úřednický aspirant Úředník v 5. platové stupnici Úředník II. služební třídy ve 4. platové stupnici
aspirant officer officer in IV grade officer 2nd class in IV grade
Úředník Ib a Ic služební třídy ve 3. platové stupnici
officer 1b and 1c class in III grade
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10602, visits today: 142.