CIVIL TRANSPORT - LOT-Civil Aviation

inspektor paszportowy, kasjer, teletypista, fotograf dyzurny rezerwacji, st. kasjer, koordynator przewozow, aystent nawigatora naziemnego, inspektor ruchu lotniczego, inspektor BHP st. dyzurny rezerwacji, st. koordynator przewozow, nawigator naziemny, rzecznik prasowy
Passport Inspector, Cashier, Teletypist, Photographer Reservation Employee, Senior Cashier, Flight Coordinator, Ground Navigators Assistant, Air Traffic Inspector, Safety Inspector Sr. Reservation Employee, Sr. Flight Coordinator, Ground Navigator, Spokesperson
zastepca kierownika oddzialu, personel placowek zagranicznych, st. inspektor BHP z-ca kierownika Centralnego Biura Sprzedazy i Rezerwacji, asystent dyrektora, kier. oddzialu, st. inspektor bezpieczenstwa ruchu lotniczego, lekarz kierownik CBSR, kier. wydzialu
Branch Deputy Manager, Foreign Staff Member, Sr. Safety Inspector Central Sales and Reservation Bureau Deputy Manager, Directors Assistant, Branch Manager, Senior Air Traffic Inspector, Medical Doctor CSRB Manager, Department Manager
nawigator pokladowy, mechanik pokladowy, radiooperator pokladowy II pilot, instruktor personelu latajacego kapitan, I pilot, st. instruktor personelu latajacego kierownik Wydzialu Lotniczego
Flight Navigator, Mechanic, Radio Operator 2nd Pilot, Flight Instructor Captain, 1st Pilot, Sr. Flight Instructor Flight Department Manager
z-ca dyrektora, glowny ksiegowy z-ca dyrektora ds. eksploatacji dyrektor
Deputy Director, Chief Accountant Deputy Maintenance Director Director
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10602, visits today: 142.