Corps of Armed Railway Protection - SOOŽ/ZOOŽ (1974-1977) - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Corps of Armed Railway Protection - SOOŽ/ZOOŽ (1974-1977)

 • hat badge

  hat badge

 • Czechoslovak<p>Socialist Republic

  Czechoslovak

  Socialist Republic

Corps of Armed Railway Protection

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ) - Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ZOOŽ)

1974-1977

 • strážník

  guard

 • starší strážník

  senior guard

 • vrchní strážník

  chief guard

 • dozorčí

  supervisor

 • starší dozorčí

  senior supervisor

 • vrchní dozorčí

  chief supervisor

 • inspektor

  inspector

 • vrchní inspektor

  chief inspector

 • ústřední inspektor

  superintendent

 • ředitel II. stupně

  director second class

 • ředitel I. stupně

  director first class

 • vrchní ředitel

  head director

Vzhledem k nedostatečným pravomocím OOŽ byl zákonem č. 104/1974 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, z dosavadních útvarů OOŽ zřízen Sbor ozbrojené ochrany železnic SOOŽ, přímo řízený a podřízený tehdejšímu Federálnímu Ministerstvu dopravy. Jeho příslušníci byli v pracovním poměru k ČSD a k FMD. Tito příslušníci již měli rozšířené pravomoci a byli oprávněni požadovat na místě vysvětlení, zjišťovat totožnost osob, předvést osobu, provádět bezpečnostní prohlídky osob, odejmout věc, provádět prohlídky skladišť, dopravních prostředků a prostorů, ukládat pokuty za přestupky a rovněž jako předešle používat donucovací prostředky, včetně použití zbraně.

Additional informations
illustratorLeonid Tokar (http://www.vedomstva-uniforma.ru)
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 178232, visits today: 499.