CUSTOMS - Swedish Customs Service - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

CUSTOMS - Swedish Customs Service

Tullaspirant Tullinspektör > 5 tjänsteår Tullinspektör < 5 tjänsteår Ställföreträdande gruppchef
Gruppchef Sektionschef - Tullspecialist Sektionschef Enhetschef
Enhetschef vid Huvudkontoret Regionchef Chef för Produktionsavdelningen Generaltulldirektör
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 19779, visits today: 343.