EMERGENCY SERVICES - International Encyclopedia of uniforms and insignia

EMERGENCY SERVICES

Czech Company Fire and Rescue Corps (2001 since)

Hasičský záchranný sbor podniku

Fire & Rescue Company Chemopetrol Litvinov (1990 around)

Hasičský záchranný sbor Chemopetrolu Litvínov

Fire Rescue Service of Czech Republic (2006 since)

Hasičský záchranný sbor České republiky - HZS ČR

Fire Rescue Service of Czech Republic - HZS ČR (1996-2000)

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)

Fire Rescue Service of Czech Republic - HZS ČR (2001-2005)

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)

Fire Rescue Service of the Capital City of Prague (former)

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Firefighters Association of Bohemia, Moravia and Silesia (2000 since)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - SHČMS

Unit of the company's volunteer fire brigade - JSDH (1993-2000)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH

Unit of the company's volunteer fire brigade - JSDH (2001 since)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - JSDH

Volunteer fire department - SDH (1993 since)

Sbor dobrovolných hasičů - SDH

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 963609, visits today: 195.