Finland's Swedish Fire and Rescue Association - FSB - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Finland's Swedish Fire and Rescue Association - FSB

Finland's Swedish Fire and Rescue Association

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB)

 

 • De frivilliga brandkårernas underbefäl - The volunteer fire brigade under the command
 • Annan utsedd ansvarsperson

  Other designated responsible person

 • Biträdande mästare

  Deputy Masters

 •  Enhetschef Mästare

  Head Master

 • De frivilliga brandkårernas befäl - The volunteer fire brigade officers
 • Avdelningschef

  Corps Commander

 • Vice kårchef

  Deputy Head of Department

 • Kårchefen

  Head of Department

 • Brandkårsföreningarnas administrativa personal - Fire Brigade unions administrative staff
 • Styrelsemedlem

  director

 • Viceordförande

  vice chairman

 • Ordförande

  chairman

 • De lokala brandkårsförbundens personal - The local fire department unions' staff
 • Styrelsemedlem

  director

 • Viceordförande

  vice chairman

 • Ordförande

  chairman

 • De riksomfattande brandkårsförbundens personal - The national fire brigade unions staff
 • Styrelsemedlem

  director

 • Viceordförande

  vice chairman

 • Ordförande

  chairman

Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 1005319, visits today: 1274.