FIREFIGHTERS - Association of Czechoslovak firemen - Bohemia and Silesia (1938-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

FIREFIGHTERS - Association of Czechoslovak firemen - Bohemia and Silesia (1938-1939)

hasič-začátečník hasič po zkušební době
strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač* členař
četař, četař samaritán se ženevskou páskou** náměstek velitele čety (oddělení)
  náměstek velitele samaritánského odboru (oddělení) se ženevskou páskou**
náčelník oddělení jednatel
vedoucí žactva, dorostu a žen pokladník
zbrojmistr vzdělavatel
odborní referenti (branný, chemický, CPO)  
velitel samaritánského oddělení se ženevskou páskou**  
náměstek starosty sborový lékař
náměstek velitele sboru  

starosta
velitel sboru

okrskový velitel okresní jednatel, pokladník, vzdělavatel
okrskový vzdělavatel okresní předseda komise
okresní vedoucí dorostu a žactva, vedoucí žen okresní náměstek velitele
obvodový samaritánský dozorce se ženevskou páskou** okresní náměstek dozorce se ženevskou páskou**
okresní náměstek starosty okresní lékař
okresní velitel  
samaritánský dozorce se ženevskou páskou**  
okresní starosta
krajský velitel a vzdělavatel zemský jednatel, pokladník a vzdělavatel
krajský odborný referent zemský předseda komise
krajský samaritánský dozorce se ženevskou páskou** zemský vedoucí žen, dorostu a žactva
  zemský náměstek velitele
zemský náměstek starosty zemský lékař
zemský velitel  
zemský samaritánský náčelník se ženevskou páskou**  
zemský starosta
svazový náčelník dorostu a žactva svazový jednatel, pokladník
svazový odborný referent svazový předseda komise
  svazový náměstek náčelníka technického a samaritánského se ženevskou páskou**
náměstek starosty svazu Starosta svazu československého hasičstva
zemský náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**  
zemský lékař

* strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač začnou svoji hodnost podle zdatnosti a délky služební doby jednou velkou stříbrnou růžicí. V této funkci mohou dosáhnout nejvýše čtyř těchto růžic.
** ženevská páska je zhotovena z pruhu bílé látky, uprostřed je našit rovnoramenný kříž z červeného sukna. Na obou koncích látky je připevněn patentní knoflík k zapínání.

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13434, visits today: 614.