FIREFIGHTERS - Association of Czechoslovak firemen - Slovakia and Ruthenia (1938-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

FIREFIGHTERS - Association of Czechoslovak firemen - Slovakia and Ruthenia (1938-1939)

hasič-začátečník hasič po zkušební době
vojvodič čatovodič
velitel samaritánské stráže se ženevskou páskou** velitel samaritánské kolony se ženevskou páskou**
četař náměstek velitele čety (oddělení)
četař samaritán se ženevskou páskou** náměstek velitele samaritánského odboru (oddělení) se ženevskou páskou**
velitel čety tajemník
zbrojmistr pokladník
odborný referent velitel roty
velitel samaritánského odboru se ženevskou páskou** vzdělavatel
náměstek velitele sborový lékař

velitel sboru

obvodný dozorec župní tajemník, pokladník, vzdělavatel
obvodný vzdělavatel předseda komise
okresný vedoucí dorostu, žactva a žen okresní náměstek technického a samar. dozorce se ženevskou páskou**
samaritský dozorce se ženevskou páskou**  
náměstek velitele OHJ okresní lékař
okresní dozorce technický a samaritský se ženevskou páskou**  
velitel okresní hasičské jednoty
krajský náčelník krajský tajemník, pokladník a vzdělavatel
  předseda krajské komise
  krajský vedoucí žen, dorostu a žactva
  krajský náměstek technického a samar. dozorce se ženevskou páskou**
zemský velitel zemský lékař
zemský starosta
svazový náčelník dorostu a žactva svazový jednatel, pokladník
svazový odborný referent svazový předseda komise
  svazový náměstek náčelníka technického a samaritánského se ženevskou páskou**
náměstek starosty svazu Starosta svazu československého hasičstva
zemský náčelník technický a samaritánský se ženevskou páskou**  
zemský lékař
* strojník, strojmistr, sborový šofér, trubač začnou svoji hodnost podle zdatnosti a délky služební doby jednou velkou stříbrnou růžicí. V této funkci mohou dosáhnout nejvýše čtyř těchto růžic.
** ženevská páska je zhotovena z pruhu bílé látky, uprostřed je našit rovnoramenný kříž z červeného sukna. Na obou koncích látky je připevněn patentní knoflík k zapínání.

 


  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13360, visits today: 540.