FIREFIGHTERS - Finland's Swedish Fire and Rescue Association - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

FIREFIGHTERS - Finland's Swedish Fire and Rescue Association

De frivilliga brandkårernas underbefäl - The volunteer fire brigade under the command
Annan utsedd ansvarsperson Biträdande mästare  Enhetschef Mästare
Other designated responsible person Deputy Masters Head Master
De frivilliga brandkårernas befäl - The volunteer fire brigade officers
Avdelningschef Vice kårchef Kårchefen
Corps Commander Deputy Head of Department Head of Department
Brandkårsföreningarnas administrativa personal - Fire Brigade unions administrative staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman
De lokala brandkårsförbundens personal - The local fire department unions' staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman
De riksomfattande brandkårsförbundens personal - The national fire brigade unions staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13409, visits today: 589.