FIREFIGHTERS - Polish firefighters in Czechoslovakia (1938-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

FIREFIGHTERS - Polish firefighters in Czechoslovakia (1938-1939)

Korpus strażacki

strażak przed przyrzeczeniem strażak po przyrzeczeniu
sekcyjny mąż zaufania
zastępca sierżanta sierżant
rysztunkowy skarbnik
skarbnik Kasy pośmiertnej sekretarz
zastępca prezesa prezes
zastępca naczelnika naczelnik

Związek okręgowy

zastępcy funkcjonariuszy referenci: techniczny, sanitarny, oświatowy
delegat do rady Naczelnej skarbnik
  sekretarz
inspektor okręgowy naczelnik okręgowy

Rada Naczelna Związku Polskich Strażi Pożarnych w ČSR

lustrator administratorowie Kasy zapom.
kierownik dorostu instruktorzy: techniczny, sanitarny, oświatowy i pośmiertny
  skarbnik
  sekretarz
wiceprezes prezes
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 18695, visits today: 218.