FIREFIGHTERS - Union of Fire Departments of Poland (1930-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

FIREFIGHTERS - Union of Fire Departments of Poland (1930-1939)

strażak sekcyjny plutonowy sierżant, zastępca dowódcy oddziału
zastępca dowódcy oddziału z ukończonym fachowym kursem pożarniczym dowódca oddziału zastępca naczelnika naczelnik straży
 zastępca dowódcy oddziału dowódca oddziału zastępca naczelnika naczelnik straży
dla straży w miastach wydzielonych i straży posiadających wydzielone oddziały
zastępca naczelnika rajonu naczelnik rajonu zastępca naczelnika okręgu naczelnik okręgu
członek zarządu straży prezes straży członek zarządu związku okręgowego prezes związku okręgowego
członek zarządu związku wojewódzkiego prezes związku wojewódzkiego członek zarządu związku głównego prezes związku głównego
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 18656, visits today: 179.