FIREFIGHTERS - Voluntary Fire Service in Czechoslovakia (1938-1939)

Związek Polskich Strażi Pożarnych w Czechoslowacji ma to samo umundurowanie jak całe strażactwo zorganizowane we Svazu československého hasičstva. Jedynie na kołnierzu bluzy, na wprost naramenników, nosi metalową blaszkę z inicjalami ZPSP.

Korpus strażacki

strażak przed przyrzeczeniem strażak po przyrzeczeniu
sekcyjny mąż zaufania
zastępca sierżanta sierżant
rysztunkowy skarbnik
skarbnik Kasy pośmiertnej sekretarz
zastępca prezesa prezes
zastępca naczelnika naczelnik

Związek okręgowy

zastępcy funkcjonariuszy referenci: techniczny, sanitarny, oświatowy
delegat do rady Naczelnej skarbnik
  sekretarz
inspektor okręgowy naczelnik okręgowy

Rada Naczelna Związku Polskich Strażi Pożarnych w ČSR

lustrator administratorowie Kasy zapom.
kierownik dorostu instruktorzy: techniczny, sanitarny, oświatowy i pośmiertny
  skarbnik
  sekretarz
wiceprezes prezes
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6393, visits today: 28.