MILITARY BRANCH INSIGNIA - Armed Forces of the Slovak Republic - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

MILITARY BRANCH INSIGNIA - Armed Forces of the Slovak Republic

GENERAL GRADE OFFICERS BELOW THE RANK OF ARMY GENERAL, WEAR BRANCH OF SERVICE DEVICES ON THE SHOULDER STRAPS ABOVE THEIR RANK STARS, WHILE THE ARMY GENERAL WEARS THE CROSSED SWORDS OF THE ARMED FORCES
tankové vojsko mechanizované vojsko raketové vojsko a delostrelectvo pešie vojsko logistika
Armored  troops Mechanized infantry Artillery Infantry Logistics
letectvo protivzdušná obrana výsadkové a prieskumné vojsko vojsko stavebno-ubytovacej služby vševojskový
Air Force Air defense artillery Airborne troops Construction troops General staff
železničné vojsko vojsko domobrany vojsko radiačnej, chemickej a biologickej ochrany vojenská justicia spojovacie vojsko
Railway troops Reserves Chemical defense Justice Signals
zdravotnická a veterinárna služba Vojenská polícia vojenská hudba duchovná služba
Medical troops Military Police Military band Chaplains
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 18713, visits today: 236.