Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslova - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslovak Socialist Republic - Administrative workers

Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslovak Socialist Republic - Administrative workers

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

 

 • Pracovníci závodů / poboček Lesoprojektu, stanic VÚLHM, org. složek SVV
 • odborný referent do 10 let služby

 • odborný referent od 10 do 20 let služby

 • odborný referent přes 20 let služby

 • samostatný referent

   

 • zástupce ředitele závodu

  vedoucí technických a ekonomických úseků

 • ředitel závodu

   

 • Pracovníci podnikových ředitelství č. Lesoprojektu, VÚLHM, SVV
 • odborný referent do 10 let služby

 • odborný referent od 10 do 20 let služby

 • odborný referent přes 20 let služby

 • vedoucí oddělení, příp. referátu

 • veoucí odboru

 • náměstek ředitele

 • Pracovníci ministerstva
 • ředitel podniku / organizace

  ředitel odboru ministerstva

 • náměstek ministra

  ředitel odboru ministerstva

 • 1. náměstek ministra

  ředitel odboru ministerstva

 • ministr

  ředitel odboru ministerstva

Sources
illustratorPavel Močoch
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 742837, visits today: 1331.