MISCELLANEOUS - International Encyclopedia of uniforms and insignia

MISCELLANEOUS

Ministry of Forestry and Water Management of the Czechoslovakia

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

Ministry of Fuel and Energy of Czechoslovakia (1983-1990)

Ministerstvo paliv a energetiky ČSSR

People's Militias - LM (1970-1989)

Lidové milice (LM) {Czech}
Ľudové milície (ĽM) {Slovak}

Pioneer Organization of the Socialist Youth Union - PO SSM (1971-1990)

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže - PO SSM {Czech}
Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže - PO SZM {Slovak}

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 846260, visits today: 1371.