MISCELLANEOUS - Czechoslovak Foods and Woods Department - Administrative workers - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

MISCELLANEOUS - Czechoslovak Foods and Woods Department - Administrative workers

Pracovníci závodů / poboček Lesoprojektu, stanic VÚLHM, org. složek SVV
odborný referent do 10 let služby odborný referent od 10 do 20 let služby odborný referent přes 20 let služby
samostatný referent zástupce ředitele závodu ředitel závodu
  vedoucí technických a ekonomických úseků  
Pracovníci podnikových ředitelství č. Lesoprojektu, VÚLHM, SVV
odborný referent do 10 let služby odborný referent od 10 do 20 let služby odborný referent přes 20 let služby
vedoucí oddělení, příp. referátu veoucí odboru náměstek ředitele
Pracovníci ministerstva
ředitel podniku / organizace náměstek ministra 1. námšstek ministra ministr
ředitel odboru ministerstva
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 17797, visits today: 378.