MISCELLANEOUS - Junak - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world
  • Display option

MISCELLANEOUS - Junak - Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

podšestník / podšestnice
podrádce / podrádkyně
šestník / šestnice
rádce / rádkyně
Mauglí
Velká světluška
podrádce / podrádkyně
oddílový rádce / oddílová rádkyně

  Činovnící střediska    

 

 

člen SRJ zástupce vedoucího oddílu vedoucí oddílu
  vodní skauti  
zástupce vedoucího střediska vedoucí střediska
vodní skauti  

Členové okresní rady Junáka 

 

člen ORJ volený člen ORJ zpravodaj ORJ
místopředseda ORJ předseda ORJ

Členové krajské rady Junáka

 

člen KRJ volený člen KRJ zpravodaj KRJ
místopředseda KRJ předseda KRJ

 Členové ústřední rady Junáka

 

jmenovaný člen ÚRJ volený ćlen ÚRJ
místostarosta ÚRJ
předseda smírčí rady
předseda ÚRK
starosta
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13360, visits today: 540.