MISCELLANEOUS - Pioneer Organization of the Socialist Youth Union (1970-1990) [right sleeve]

Pionýrský aktiv
The Young
 
pionýr vedoucí družiny / člen oddílové rady předseda oddílové rady / člen skupinové rady předseda skupinové rady
young pioneer team leader / member of the pioneer squadron council chairman of the pioneer squadron council / member of the pioneer group council chairman of the pioneer group council
    pracovní kroj - working dress  
člen okresního štábu předseda okresního štábu
member of the district staff chief of the district staff
 
Dobrovolní pracovníci
volunteer workers
 
instruktor / zástupce vedoucího oddílu vedoucí oddílu
instructor / deputy master master
 
Pionýrští pracovníci
professional workers
 
člen vedení pionýrské skupiny vedoucí pionýrské skupiny
member of the executive board chief of the pioneer group
  pracovní kroj - working dress
člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (okresní úroveň) člen okresní rady PO SSM člen vedení okresní rady PO SSM předseda okresní rady PO SSM
professional worker (district level) member of the district council member of the executive board - district council chairman of the district council
člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (krajská úroveň) člen krajské rady PO SSM člen vedení krajské rady PO SSM předseda krajské rady PO SSM
professional worker (regional level) member of the regional council member of the executive board - regional council chairman of the regional council
člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (krajská úroveň) člen české (slovenské) ústřední rady PO SSM člen vedení české (slovenské) ústřední rady PO SSM předseda české (slovenské) ústřední rady PO SSM
professional worker (national level) member of the czech (or slovak) central council member of the executive board - czech (or slovak) central council chairman of the czech (or slovak) central council
člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (federální úroveň) člen ústřední rady PO SSM člen vedení ústřední rady PO SSM předseda ústřední rady PO SSM
professional worker (federal level) member of the central council member of the executive board - central council chairman of the central council
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 8822, visits today: 330.