National railway company - Kazakhstan Temir Joly - KTJ (2011 - International Encyclopedia of uniforms and insignia

National railway company - Kazakhstan Temir Joly - KTJ (2011 since) [cuff Insignia]

National railway company - Kazakhstan Temir Joly (KTJ) [cuff Insignia]

 Қазақстан Темір Жолы - Qazaqstan Temır Joly (QTJ)

since 2011

 • Мотовоз машинисі / Локомотив машинисінің көмекшісі / электр-механик тағы басқалар

  Railmotor Car Driver / Engine-Driver’s Mate / Electrician and equals

 • 3 – 4 класс локомотив машинисі / 1 және 2-класс станциясының инженер-технологы / 3, 4, 5-класс станциясы бойынша кезекші тағы басқалар

  Engine Driver 3rd and 4th Class / Engineer-Technologist of 2nd and 1st Class RW Stations / Assistant Station Master of 3rd, 4th and 5th Class RW Stations and equals

 • 1 - 2 класс локомотив машинисі / 4-5 класс станцияларының бастықтары / 1 және 2-класс станциясы бойынша кезекші тағы басқалар

  Engine Driver 1st and 2nd  Class / Station Master of 4th and 5th Class RW Stations / Assistant Station Master of 1st and 2nd Class RW Stations and equals

 • Нұсқаушы-машинист / 3-класс станциясының бастығы / 2 және 3-класс вокзалдарының бастықтары тағы басқалар

  Engine-Driver Instructor / Station Master of 3rd Class RW Station / Terminal Master of 2nd and 3rd  Class RW Terminals and equals

 • Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі ревизор / 2-класс станциясының бастығы / 1-класс вокзалының бастығы тағы басқалар

  RW Safety Controller / Station Master of 2nd Class RW Station / Terminal Master of 1st  Class RW Terminal and equals

 • Локомотивтерді бас қабылдаушы / Аға нұсқаушы / 1-класс станциясының бастығы тағы басқалар

  Chief Engine Inspector / Senior Instructor / Station Master of 1st Class RW Station and equals

 • Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің салалар бойынша өңірлік евизорлары /   Жолаушылар тасымалы жөніндегі өңірлік филиалдың директоры / Кластан тыс станцияның бастығы тағы басқалар

  Regional Controllers of RW Safety Department by Lines / Director of Regional Branch by Passenger Traffic / Station Master of Our-of-Class RW Station and equals

 • Жол бөлімшелеріндегі Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің өкілдігінің бас ревизорлары / «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның филиалдарының директорлары / «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның филиалдарының директорларының орынбасарлары мен бас инженерлері тағы басқалар

  Chief Controllers of RW Safety Department Agency in RW Divisions / Directors of JSC NC KTZ Branches / Deputy Directors and Chief Engineers of JSC NC KTZ Branches and equals

 • Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің ревизорлары/  Жылжымалы құрам және жолаушылар тасымалын мониторгтеу департаменттерінің 1-деңгейдегі бас менеджерлері тағы басқалар

  Controllers of RW Safety Department / Chief Managers of 1st Class of Department of Rolling-Stock and Passenger Traffic and equals

 • Жылжымалы құрам және жолаушылар тасымалын мониторгтеу департаменттерінің директорлары / Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің 1-деңгейдегі бас менеджері / «Локомотив», «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамдарының вице-президенттері, бас инженерлері тағы басқалар

  Directors of Departments of Rolling-Stock and Passenger Traffic / Chief Manager of 1st Class of RW Safety Department / Vice-Presidents and Chief Engineers of JSC “Locomotive” and JSC “Passenger Traffic” and equals

 • Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің директоры / «Локомотив» акционерлік қоғамдарының президентi / «Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамдарының президенті тағы басқалар

  Director of RW Safety Department / president of JSC “Locomotive” / President of JSC “Passenger Traffic” and equals

 • Басқарушы директор-Бас инженер / Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі, пайдалану жұмысы жөніндегі, жылжымалы құрам жөніндегі, жолаушылар тасымалы жөніндегі басқарушы директорлар тағы басқалар

  Managing Director-Chief Engineer of JSC NC KTZ / Managing Directors of: Safety, Operational Work, Rolling-Stock, Passenger Traffic and equals

 • "ҚТЖ" ҰҚ АҚ-ның Вице-Президенттері

  Vice-President of JSC NC KTZ

 • «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның Президенті

  President of JSC AO KTZ

Sources
illustratorDmitry Belokurov
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 846260, visits today: 1371.