NAVY - Royal Danish Navy (18014-1812)

Fændrik Sekondløjtnant Premierløjtnant
ensign 1st lieutenant 2nd lieutenant
Kaptajnløjtnant Kaptajn Kommandantløjtnant
lieutenant captain captain lieutenant commander
Kommandant
commander
Kontreadmiral Vizeadmiral Admiral
rear admiral viceadmiral admiral
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 8650, visits today: 158.