Pioneer Organization of the Socialist Youth Union - PO SSM ( - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Pioneer Organization of the Socialist Youth Union - PO SSM (1971-1990)

Czechoslovak Socialist Republic

Pioneer Organization of the Socialist Youth Union

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže - PO SSM {Czech}
Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže - PO SZM {Slovak}

05.03.1971 - 22.01.1990

 

 • badge

 • badge - team leader

PIONÝRSKÝ AKTIV - THE YOUNG
 • pionýr

  young pioneer

 • vedoucí družiny / člen oddílové rady

  team leader / member of the pioneer squadron council

 • předseda oddílové rady / člen skupinové rady

  chairman of the pioneer squadron council / member of the pioneer group council

  pracovní kroj - working dress

 • předseda skupinové rady

  chairman of the pioneer group council

   

 • člen okresního štábu

  member of the district staff

 • předseda okresního štábu

  chief of the district staff

DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI - VOLUNTEER WORKERS
 • instruktor / zástupce vedoucího oddílu

  instructor / deputy master

 • vedoucí oddílu

  master

PIONÝRŠTÍ PRACOVNÍCI - PROFESSIONAL WORKERS
 • člen vedení pionýrské skupiny

  member of the executive board

   

 • vedoucí pionýrské skupiny

  chief of the pioneer group

  pracovní kroj - working dress

 • člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (okresní úroveň)

  professional worker (district level)

 • člen okresní rady PO SSM

  member of the district council

 • člen vedení okresní rady PO SSM

  member of the executive board - district council

 • předseda okresní rady PO SSM

  chairman of the district council

 • člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (krajská úroveň)

  professional worker (regional level)

 • člen krajské rady PO SSM

  member of the regional council

 • člen vedení krajské rady PO SSM

  member of the executive board - regional council

 • předseda krajské rady PO SSM

  chairman of the regional council

 • člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (krajská úroveň)

  professional worker (national level)

 • člen české (slovenské) ústřední rady PO SSM

  member of the czech (or slovak) central council

 • člen vedení české (slovenské) ústřední rady PO SSM

  member of the executive board - czech (or slovak) central council

 • předseda české (slovenské) ústřední rady PO SSM

  chairman of the czech (or slovak) central council

 • člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (federální úroveň)

  professional worker (federal level)

 • člen ústřední rady PO SSM

  member of the central council

 • člen vedení ústřední rady PO SSM

  member of the executive board - central council

 • předseda ústřední rady PO SSM

  chairman of the central council

Sources
illustratorLeonid Tokar
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 895049, visits today: 870.