POLICE - Airport Security - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - Airport Security

strážny (0-1 rok) starší strážny (1-3 roky) vrchný strážny (3-6 rokov)
inšpektor (6-10 rokov) starší inšpektor (10-15 rokov) vrchný inšpektor (nad 15 rokov)
vrchný inšpektor špecialista stálá služba útvaru-dozorný zástupca vedúceho zmeny
vedúci zmeny zástupca vedúceho útvaru vedúci útvaru
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13438, visits today: 618.