POLICE - City Police of Ostrava (1998-2003)

hlídkař hlídkař velitel směny místní služebny velitel směny spádové služebny, velitel směny oddílu
velitel místní služebny zástupce velitele spádové služebny, zástupce velitele oddílu velitel spádové služebny, velitel oddílu
operační technik, referent, instruktor zástupce vedoucího úseku
vedoucí úseku vedoucí oddělení vedoucí oddělení - zástupce ředitele ředitel městské policie
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 8508, visits today: 16.