POLICE - City Police of Ostrava (2008-2010) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - City Police of Ostrava (2008-2010)

hlídkař hlídkař hlídkař, okrskář
velitel směny místní služebny velitel směny oddílu
velitel místní služebny zástupce velitele spádové služebny, zástupce velitele oddílu velitel spádové služebny, velitel oddílu
operační technik, referent, instruktor zástupce vedoucího úseku vedoucí úseku
vedoucí oddělení náměstek ředitele ředitel městské policie
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13355, visits today: 535.