POLICE - Metropolitan Police (2009 since) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - Metropolitan Police (2009 since)

Aplikant Młodszy strażnik Strażnik Starszy strażnik
Apprentice Junior Sentry Sentry Senior Sentry
Młodszy specjalista specjalista Starszy specjalista
Junior specialist specialist senior specialist
Młodszy inspektor Inspektor Starszy inspektor
Junior Inspector Inspector Senior Inspector
Zastępca kierownika Kierownik Zastępca Naczelnika Naczelnik
deputych chief of section chief of section Deputy Chief of Department Chief of Department
Zastępca komendanta Komendant
Deputy Commander Commander
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13175, visits today: 355.