POLICE - National Police (2002 before)

Őrvezető Tizedes Szakaszvezető Őrmester Törzsőrmester Főtörzsőrmester
Lance Corporal Corporal Platoon Leader Sergeant Sergeant Major Company Sergeant Major
Zászlós Törzszászlós Főtörzszászlós Hadnagy Főhadnagy Százados
Junior Warrant Officer Warrant Officer Senior Warrant Officer Second lieutenant First leuetenant Captain
Őrnagy Alezredes Ezredes
Major Lieutenant colonel Colonel
Dandártábornok Vezérőrnagy Altábornagy Vezérezredes
Brigadier General Major General Lieutenant General Colonel General
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 8482, visits today: 2117.