POLICE - National Security Corps (1946-1947) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - National Security Corps (1946-1947)

svobodník desátník četař závodčí - rotný
corporal lance corporal sergeant 1st sergeant
strážmistr štábní strážmistr praporčík vrchní strážmistr
warrant officer staff warant officer Chief Warrant Officer II Class Chief Warrant Officer I Class
poručík nadporučík kapitán
lieutenant 1st lieutenant captain
štábní kapitán major podplukovník plukovník
staff captain major lieutenant colonel colonel
brigádní generál divisní generál armádní generál
brigadier lieutenant general general
límcová výložka generálů
general´s collar insignia
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13447, visits today: 627.