POLICE - ORMO-Citizen's Militia Voluntary Reserve (1989) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - ORMO-Citizen's Militia Voluntary Reserve (1989)

szeregowy członek ORMO komendant samodzielnej placówki zastępca komendanta jednostki terenowej członek gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego sztabu
  dowódca drużyny zastępca dowódcy plutonu komendant jednostki terenowej
      dowódca plutonu
członek gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społecznego komitetu wiceprzewodniczący gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społ. kom. członek powiatowego sztabu
zastępca komendanta gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego komendant gromadzki, osiedlowy i zakładowy przewodniczący gromadzkiego, osiedlowego i zakładowego społ. kom.
  zastępca dowódcy kompanii dowódca kompanii
członek wojewódzkiego sztabu członek wojewódzkiego społ. kom. wiceprzewodniczący wojewódzkiego społ. kom.  przewodniczący wojewódzkiego społecznego komitetu
członek powiatowego społ. kom. zastępca komendanta wojewódzkiego komendant wojewódzki (i równorzędni)
zastępca komendanta powiatowego wiceprzewodniczący powiatowego społ. kom. przewodniczący powiatowego społ. kom. (i równorzędni)  
zastępca dowódcy batalinu (i równorzędni) komendant powiatowy    
  dowódca batalinu (i równorzędni)    
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13358, visits today: 538.