POLICE - Polish State Police (1938-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - Polish State Police (1938-1939)

Kandydat na szeregowego Posterunkowy Starszy Posterunkowy Przodownik Starszy Przodownik
Policeman Candidate Policeman Senior Policeman Sergeant Senior Sergeant
Komenda Główna - Headquarters Okręg Warszawski - Varsovian District Policja Województwa Śląskiego - Silesian Voievodship Police Komenda Główna - Headquarters Miasto Stołeczne Warszawa - Capital City of Warsaw
Aspirant Podkomisarz Komisarz
Warrant Officer Undercommissioner Commissioner
Okręg Pomorski - Pomeranian District Okręg Lubelski - Lublin District Komenda Główna - Headquarters
Nadkomisarz Podinspektor Inspektor Nadinspektor Inspektor generalny
Chief Commissioner Underinspector Inspector Chief Inspector General Inspector
Okręg Tarnopolski - Tarnopol District Policja Województwa Śląskiego - Silesian Voievodship Police Okręg Poleski - Polesie District Komenda Główna - Headquarters  

Collar Insignia - Oznaki na kołnierz

Police Cavalry Units Police general use
Oddziały Konne Policji Policja
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 13329, visits today: 509.