POLICE - Slovak National Police

strážmajster nadstrážmajster
Sergeant senior sergeant
podpráporčík práporčík nadpráporčík
junior warrant officer warrant officer senior warrant officer
podporučík poručík nadporučík kapitán
junior lieutenant lieutenant senior lieutenant captain
major podplukovník plukovník generál
major lieutenant colonel colonel general
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10610, visits today: 150.