POLICE - Uniformed Police Guard Force (1938-1939) - International Encyclopedia of uniforms and insignia from around the world

POLICE - Uniformed Police Guard Force (1938-1939)

policejní pomocný strážník policejní strážník v I. polovici čekatelské doby policejní strážník v II. polovici čekatelské doby
assistant police officer police officer in the first half of clerk time police officer in the second half of clerk time
policejní strážmistr policejní štábní strážmistr policejní praporčík
police sergeant police staff sergeant police warrant officer
policejní praporčík jež je trvale ustanoven kontrolujícím velitelem policejní stanice, manipulantem nebo administrátorem
police chief warrant officer, opeartor, administrator
policejní výkonný podporučík policejní poručík policejní nadporučík
police executive 2nd lieutenant police lieutenant police 1st lieutenant
policejní kapitán
police captain
policejní štábní kapitán policejní major policejní podplukovník
police staff captain police major police lieutenant colonel
policejní plukovník
police lieutenant
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 17681, visits today: 262.