POLICE - nameCorps of uniformed security guards (1931-1938)

pomocný strážník - čekatel strážník nadstrážník
assistant police officer - candidate officer chief officer
obvodní inspektor II. třídy obvodní inspektor I. třídy
district inspector 2nd class district inspector 1st class
čekatel - manipulant - elév - koncepista inspektor II. třídy stráže bezpečnosti - okresní inspektor II. třídy - policejní koncepista inspektor I. třídy stráže bezpečnosti - okresní inspektor I. třídy - policejní komisař
candidate - operator - apprentice - deputy inspector 2nd class - county inspector 2nd class - police deputy inspector 1st class - county inspector 1st class - police commissioner
vrchní inspektor II. třídy SB - vrchní okresní inspektor - vrchní policejní komisař vrchní inspektor I. třídy SB - velitel stráže bezpečnosti - policejní rada vrchní policejní rada
chief inspector 2nd class - chief county inspector 1st class - chief police commissioner chief inspector 2nd class - commander - police counsel head police counsel
vládní policejní rada policejní president zemský president
government police counsel police president land president
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 10619, visits today: 159.