POLICE & SECURITY - International Encyclopedia of uniforms and insignia

POLICE & SECURITY

Armed and fire protection railways (1954-1963)

Ozbrojená a protipožární ochrana železnic (OPOŽ)

National Security Corps - SNB/ZNB (1946-1947)

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps - SNB/ZNB (1946-1947) Air division

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps - SNB/ZNB (1948-1950)

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps - SNB/ZNB (1953)

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps - SNB/ZNB (1954-1959)

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps - SNB/ZNB (1959-1960)

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

National Security Corps SNB/ZNB-StB (1951-1952) State Security

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB) - Státní bezpečnost (StB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) - Štátna bezpečnosť (ŠtB)

National Security Corps SNB/ZNB-VB (1951-1952) Public Security

Czech: Sbor národní bezpečnosti (SNB) - Veřejná bezpečnost (VB)
Slovak: Zbor národnej bezpečnosti (ZNB) - Verejná bezpečnosť (VB)

  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 80421, visits today: 67.