Polish Land Forces - WL [Army hatband colors] - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Polish Land Forces - WL [Army hatband colors]

Polish Land Forces - WL [Army hatband colors]

Wojska Lądowe (WL)

 

 
KOLORY OTOKÓW COLORS OF HATBANDS
wojska zmechanizowane, wszystkie rodzaje
wojsk bez własnego koloru otoku
mechanized troops, all troops without its own
hatband color
wojska łączności i walki radioelektronicznej
signal and EW troops
artyleria i artyleria przeciwlotnicza
artillery and anti-aircraft troops
wojska pancerne
armored troops
wojska inżynieryjne, chemiczne, służba topograficzna
engineer, chemical, topographical troops
Żandarmeria Wojskowa
military police
1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana i podległe jednostki
1st “Varsovian” Mech. Inf. Div. and subordinate units
służba medyczna i weterynaryjna
medical and veterinary service
kapelani wojskowi
chaplains
Sources
illustratorMariusz Magnuszewski
  • Date of last modification:
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 948677, visits today: 1123.