Polish Land Forces - WL [branch insignia] - International Encyclopedia of uniforms and insignia

Polish Land Forces - WL [branch insignia]

Polish Land Forces - WL [branch insignia]

Wojska Lądowe (WL)

 

 • Marszałek Polski

  Marshal of Poland

 • Generałowie Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

  Army and Air Force generals

 • Admirałowie

  Admirals

 • Ogólnowojskowa, wojska zmechanizowane, aeromobilne i specjalne

  general service, motorized rifles, aeromobile and special troops

 • Wojska pancerne

  armoured troops

 • Wojska rakietowe i artylerii

  rocket and artillery troops

 • Wojska obrony przeciwlotniczej

   anti-aircraft defence troops

 • Siły Powietrzne

  Air Force

 • Wojska inżynieryjne

  engineers’ troops

 • Wojska łączności

  signal troops

 • Wojska rozpoznania i walki radioelektronicznej

  reconnaisance and EW troops

 • Wojska radiotechniczne

  radiotechnical troops

 • Wojska obrony przed bronią masowego rażenia

  CBRN defence troops

 • Służba transportu i ruchu wojsk

  transport and troop movement service

 • Służba logistyczna, materiałowa i finansowa

  logistics, materiel and finance service

 • Służba czołgowo-samochodowa

  tank and automobile service

 • Służba uzbrojenia i elektroniki

  ordnance and electronics service

 • Służba geograficzna

  geographical service

 • Służba meteorologiczna i hydrologiczna

  meteorological and hydrological service

 • Służba informatyki

   informatics service

 • Służba infrastruktury

   infrastructure service

 • Służba medyczna

  medical service

 • Służba weterynaryjna

  veterinary service

 • Służba sprawiedliwości i obsługi prawnej

   justice and legal service

 • Służba administracji

  administrative service

 • Żandarmeria Wojskowa

  military police

 • Duszpasterstwo rzymskokatolickie

  roman-catholic chaplains

 • Duszpasterstwo ewangelickie

  protestant chaplains

 • Duszpasterstwo prawosławne

  orthodox chaplains

 • Wojskowe orkiestry i zespoły reprezentacyjne

  military bands and ensembles

 • Służba oświatowo-wychowawcza

  educational service

Sources
illustratorMariusz Magnuszewski
 • Date of last modification:
 • Google Translate
 • Visitor count since 2023-01-18

  visits total 904832, visits today: 1823.