PRISONS - Prison Service (2008 since)

Vanglaametnikukandidaadi Teise klassi valvuri Esimese klassi valvuri Teise klassi vanglainspektori
prison officer candidate Prison guard 2nd class Prison guard 1st class prison inspector 2nd class
Vangla talitusejuhataja, peaspetsialisti ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu õppeasutuse korrektsiooni erialaõppejõu Vangla osakonnajuhataja, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõuniku, peaspetsialisti ja sisekontrolöri, sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži erialaõppejõu ja vanglaametniku ettevalmistusteenistust läbiviiva muu asutuse korrektsioonialast haridust andva struktuuriüksuse juhi Vangla direktori asetäitja, vanglateenistuse juhi abi, relvastatud üksuse juhi, väljaõppe juhi ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži erialaõppetooli juhataja Vangla direktori ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli justiitskolledži direktori
head of prison / chief specialist service Prison department of the Ministry of Justice / Department of Prisons Adviser specialist and Controller armed unit manager / training manager and application of the internal protection of the specialty college university prison director and the protection of internal operational university director of the College of Justice
  • Google Translate
  • Visitor count since 2023-01-18

    visits total 6892, visits today: 527.